top of page

Підвищення кваліфікації та сертифікація

Олександр Кучанський

1. Підвищення кваліфікції в Київському національному університеті будівництва і архітектури за темою «Комп’ютерні технології тестування та дистанційного навчання», м. Київ, Україна, 10.04.2017 - 09.06. 2017,  (обсяг 140 годин) Свідоцтво СС02070909124-17 

 2. Підвищення кваліфікації Data Architect at Media Brokers (USA) і UAITP за темою "Моделювання  та оптимізація  інтернету речей», м.Одеса, Україна,  15.01.2019 -  15.10. 2019, (обсяг 250 годин) Свідоцтво №10/18 СпПК 017 

 3. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника «Creative thinking and digital business making», м. Івано-Франківськ, 28.11.2016-01.12.2016 (обсяг 26 годин) Серт. № GH-UA-AGH-36 

4. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Київському національному університету будівництва і архітектури «Game Based Learning», м. Київ, 12.12.2016-13.12.2016 (обсяг 14 годин) Сертифікат № GH-UA-FH-15 

5. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Київському національному університету будівництва і архітектури «Competences and intended learning outcomes: game design course development», м. Київ, 09.11.2016-10.11.2016 (обсяг 15 годин) Сертифікат № GH-UA-UDEUSTO-43 

6. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Краківському педагогічному  університеті «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Краків, Польща 18.03.2019-21.03.2019 Сертифікат № dComFra-2TR-2019-03 

7. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Czech Iniversity of Life Sciences  «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Прага, Чехія 08.04.2019-11.04.2019 Сертифікат № dComFra-1TR-2019-02 

8. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у Vytautas  Magnus  University  «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Каунас, Литва 18.02.2019-22.02.2019 Сертифікат № dComFra-1TR-2019-07 

9. Сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації у University Politehnica of Bucharest «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Бухарест, Румунія 09.12.2019-12.09.2019 Сертифікат № dComFra-5TR-2019-09

 

Мирослава Гладка 

1. “16” жовтня 2018 р. по “ 16” листопада 2018 р. ТОВ «Тест» Звіт про проходження стажування 

2. Курс Introduction to IoT Мережевої академії Cisco 30.08.2019 (сертифікат) 

3. Курс IT Essentials Мережевої академії Cisco 04.06.2020 (сертифікат) 

4. Онлайн-тренінг “dComFra Online training activities” за програмою  Erasmus+KA2 проєкту Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP. 30.06 -14.07.2020. (сертифікат, 3ECTS, 90 годин) 

Онлайн курс: «Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів» від компанії GlobalLogic Education. Липень-вереень 2020. (Сертифікат, 50 годин) 

5. The learner has successfully completed the Cisco Networking Academy Orientation course. 01.10.2020 (сертифікат)

6. Курс Introduction to Cybersecurity Мережевої академії Cisco 19.11.2020 (сертифікат) 

7. Certificate of Participation This certificate recognizes the participation of Myroslava Gladka as an active 
instructor in the Cisco Networking Academy program. 19.11.2020 

8. Курс Cybersecurity Essentials  Мережевої академії Cisco 23.11.2020 (сертифікат) 

9. For completing the Cisco Networking Academy® Introduction to IoT course 12.01.2021 (сертифікат)

10. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей працівників KNU Teach Week 25.01.2021. (сертифікат, 1ECTS, 30 годин) 

Микола Костіков

1. Науково-педагогічне стажування для викладачів «Organization of the educational process, training programs, innovative technologies and scientific work at Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University» обсягом 180 годин і 6 кредитів ECTS (приватний польсько-американський університет Wyższa SzkołaBiznesu – National Louis University, м. Новий Сонч, Польща, ЄС, сертифікат № 28/2019/2020 від 29.11.2019 р.).

2. Сертифікат № 161 про володіння англійською мовою на рівні B2 за шкалою CEFR, 18 червня 2019 р., Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української як іноземної мов «Інтенсив» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

3. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,свідоцтво № СП 35830447/1249 – 16, категорія: викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання університетів, тема випускної роботи: «Програмні засоби підтримки дистанційного викладання предметів іноземною мовою в навчальному закладі», 9 вересня 2016 р.

4. Інститут післядипломної освіти НУХТ, сертифікат № 40/80 сф від 19.06.2014 із англійської мови професійного спрямування на рівні upper-intermediate для викладання фахових дисциплін англійськоюмовою.

5. Pohang University of Science and Technology, сертифікат № SUT9ZC8QJ93K, онлайн-курс проєкту Coursera "Programming with Cloud IoT Platforms " (лектор James Won-Ki Hong), 30.11.2020 (оцінка 98,33%).

6. Stanford University, statement of accomplishment, онлайн-курс проєкту Coursera "Introduction to Databases" (лекторка Jennifer Widom), 10–12.2011 (оцінка 296 із 323).

Ольга Кравченко 

1. Підвищення кваліфікації за атегорією Ukończyła międzynarodowy staż „Nowoczesne  metody  nauczania  w dziedzinie nauk technicznych i humanistycznych” organizowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu  Сертифікат  про прослуховування електронного навчального курсу на базі Moodle  «Modern  methods of teaching in management sciences» organized by Humanitas University in Sosnowiec  Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 148/BWZZ/2017, видане WYŹSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU Строк підвищення кваліфікації (стажування) з " 15 " травня  2017  року по " 17 " листопада  2017  року. 

2. Отримано сертифікат про проходження міжнародного стажування з 05.04.2019 по 05.07.2019 у відповідності з Європейським навчальним проектом «Інноваційні методи та технології в навчанні: Новітні Європейськінавчальні практики». Сертифікат № КРК19/01/42 від 05.07.2019. Czestochowa, Republic of Poland 

Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей працівників KNU Teach Week 25.01.2021. (сертифікат, 1ECTS, 30 годин) 

Ростислав Лісневський

1. For completing the Cisco Networking Academy® Introduction to IoT course, 12.01.2021 (сертифікат) 

2. Курс Cisco Networking Academy® «Введение в Кибербезопасность», 24.01.2021 (сертифікат) 

Сергій Палій 

1. Центр підготовки інструкторів Cisco при Інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Certificate of Course Completion, Cisco Certified Network Associate (CCNA) R&S, 05.08.2015 

2. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, “Основи інформаційної безпеки” 11.07.2016 

3. Центр підготовки інструкторів Cisco при Інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Certificate of Course Completion, Cisco Certified Network Professional (CCNP) R&S, 20.06.2017 

4. Центр підготовки інструкторів Cisco при Інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Certificate of Course Completion, IT Essentials 31.10.2017 

5. Huawei Ukraine LLC, Certificate of Technical Training Completion «Servers, Storages and Cloud Technologies», 16.08.2018 

6. Huawei Ukraine LLC, Certificate of Technical Training Completion «IP Switching Technologies»; 21.08.2018 

7. Підвищення кваліфікації за напрямком “Інтернет речей” в Українській асоціації фахівців інформаційних технологій, свідоцтво 10/18 СпПК №016, 15.10.2018 

8. Global Cisco Networking Academy, Certificate of Course Completion, IoT Fundamentals: Connecting Things, 13.01.2019 

9. Czech Iniversity of Life Sciences «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Прага, Чехія 08.04.2019-11.04.2019 Сертифікат № dComFra-1TR-2019-02  

10. Vytautas Magnus University «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Каунас, Литва 18.02.2019-22.02.2019 Сертифікат № dComFra-1TR-2019-07  

11. University Politehnica of Bucharest «Digital competences framework for Ukrainian teachers and other citizens / dComFra», м. Бухарест, Румунія 09.09.2019-12.09.2019 Сертифікат № dComFra-5TR-2019-09 

12. Global Cisco Networking Academy, Certificate of Course Completion, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics 30.12.2019 

Lizard Soft «Початок та практика роботи у MS Teams», 21.06.2020 

13. Центр підготовки інструкторів Cisco при Інформаційно-обчислювальному центрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Certificate of Course Completion, CCNA Security 05.10.2020 

14. Microsoft Центр викладачів. Сертифікат про завершення курсу «Інструменти Microsoft Office 365 в роботі вчителя». 03.11.2020. 

15. Microsoft Центр викладачів. Сертифікат про завершення курсу «Microsoft Teams в роботі педагога». 14.11.2020. 

16. Microsoft Центр викладачів. Сертифікат про завершення курсу «Залученість учнів: спілкування між викладачами та учнями під час дистанційного навчання». 17.11.2020

Роман Пономаренко

Підвищення кваліфікації з відривом від виробництва у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з 12 серпня по 19 серпня 2017 року за програмою: Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних (7.050101 – Комп'ютерні науки). Свідоцтво про підвищення кваліфікації : серія ПК номер 02070921/002544–17 – 48 год.

bottom of page