top of page
зображення_viber_2020-04-16_16-11-49.jpg

Про кафедру

зображення_viber_2020-09-17_15-22-31.jpg

Кафедра  інформаційних систем та  технологій факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка створена у 2017 році (наказ № 1145-32 від 12.12.2017 р.). 

Перевагами засвоєння освітніх програм кафедри інформаційних систем та технологій є:

  • можливість безкоштовної сертифікації Cisco та Oracle в межах вивчення дисциплін, що стосуються розробки IoT-систем;

  • долучення до  прикладних та наукових гуртків «IoT Factory» та «Blockchain», якими керують викладачі кафедри;

  • використання сучасного мультимедійного обладнання при Центрі цифрових компетентностей (DC Office);

  • доступ до практичних навчальних баз IoT-компаній та партнерів кафедри ІСТ.

Місія кафедри

Місією кафедри інформаційних систем та технологій є підготовка фахівців, здатних розробляти та застосувати спеціалізоване програмне і апаратне забезпечення інтернету речей (IoT), інфокомунікаційні системи та технології для збору та аналізу даних (в тому числі великих обсягів), що можуть бути впроваджені на виробництві, в сільському господарстві, транспортній галузі, медицині тощо.

Освітні програми кафедри охоплюють основні аспекти розробки програмних технологій інтернету речей: мережні технології та комунікаційні протоколи інтернет речей, технології обробки, моделювання даних та машинного навчання, інтелектуальні технології, технології хмарних та розподілених обчислень, технології проєктування IoT-рішень тощо.

 

Програмні результати навчання на освітніх програмах кафедри забезпечують засвоєння особливостей формулювання вимог до систем інтернет речей, проєктування, конструювання, експлуатацію розроблених IoT-систем, що відповідає актуальним тенденціям розвитку даного напрямку у світі.

зображення_viber_2020-09-17_15-22-27.jpg
bottom of page