top of page

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Назва науково-дослідної роботи (НДР): «Інформаційні технології аналізу та прогнозування процесів, інваріантних до предметної області»

Тривалість НДР: січень 2023 – грудень 2027

Вид дослідження: прикладне

Науковий керівник НДР: Палій Сергій Володимирович, к.т.н., доц.

Виконавці НДР:

  • Олександр Кучанський, д.т.н., завідувач кафедри

  • Андрій Онищенко, д.е.н., професор кафедри

  • Микита Ніколаєв, аспірант кафедри

  • Віталій Михальчук, аспірант кафедри

  • Олексій Гнатієнко, аспірант кафедри

 

Актуальність теми.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розв'язання задач проєктування інформаційних технологій та систем аналізу і прогнозування у сільському господарстві, логістиці, управлінні персоналом, освіті та науці тощо. 

Для досягнення мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

  1. Виконати аналітичний огляд існуючих технологій та систем аналізу та прогнозування процесів;

  2. Розробити моделі прогнозування та аналізу процесів;

  3. Досліди ефективність розроблених методів та моделей;

  4. Розробити інформаційні технології аналізу та прогнозування;

  5. Здійснити експериментальне дослідження розроблених інформаційних технологій.

Аналітика
bottom of page