top of page

ERASMUS+KA2 "dComFra"

ntu-khpi-2019-05-17-1-768x576.jpg
si3-1024x576.jpg

З листопада 2018 року робочою групою кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій, виконується проєкт «dComFrа: Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP. У робочій групі також беруть участь співробітники кафедр кібербезпеки та захисту інформації, а також  технологій управління факультету інформаційних технологій.

Коротка назва проєкту: «dComFra»

Напрям: Розвиток потенціалу вищої освіти

Пріоритет: Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: листопад 2018 – листопад 2021

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): € 952.946,00

Цільова група: вчителі шкіл та професійних навчальних закладів, біженці, ветерани АТО/ООС, внутрішньо переміщені особи, безробітні.

Отримувач гранту та координатор від ЄС: Університет Вітовта Великого, Литва

Національний координатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мета проєкту:

Проєкт dComFra було створено для гармонізації Європейських ініціатив зі структури цифрових компетентностей для вчителів і громадян до української реальності та для формування української рамкової структури цифрових компетентностей; задля забезпечення підвищення кваліфікації вчителів з точки зору цифрових компетентностей; для розширення горизонтів і можливостей громадян України, включаючи переселенців і ветеранів АТО/ООС; підвищення можливостей для національного/міжнародного працевлаштування громадян України і їх самодостатності та залученості у життя суспільства, що реалізовуватиметься через інноваційні ініціативи, які відповідають запитам цифрового суспільства та європейським стандартам.

Завдання проєкту:

 • Розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для вчителів та громадян на основі відповідних Європейських рамкових структур цифрових компетентностей;

 • Створення української національної цифрової коаліції;

 • Розбудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей  з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та організувати структуру дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО/ООС); заснувати осередки Української національної цифрової коаліції; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення;

 • Розробити навчальні модулі для підвищення рівня цифрових компетентностей: для вчителів закладів середньої та професійно-технічної освіти; для переселенців / ветеранів АТО/ООС;  для громадян України, безробітних та всіх, хто зацікавлений у навчанні.

ntu-khpi-2019-05-17-1-768x576.jpg

Напрями діяльності за проєктом та очікувані результати:

 • Аналіз потреб у цифрових компетентностях та рамкових структур цифрових компетентностей ЄС DigComp.

 • Запуск Української національної цифрової коаліції.

 • Створення центрів цифрових компетентностей на базі кожного українського університету-партнера.

 • Навчання викладачів університету, як тренерів за програмою цифрових компетентностей.

 • Презентація Української рамкової структури цифрових компетентностей.

 • Розроблення мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.

 • Проєктування онлайн-платформи для підвищення рівня цифрових компетентностей.

 • Проведення пілотних тренінгів для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО/ООС з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.

 • Розробка плану якості та внутрішня/зовнішня оцінка проекту, впровадження стратегії поширення та сталого розвитку результатів проєкту.

Команда проєкту:

Кафедра інфомаційних систем та технологій

 • Бронін С.В. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Білощицький А.О. - завідувач кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Кучанський О.Ю. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Палій С.В. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Колесніков О.Є. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Кравченко О.В. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Чичкань І.В. - доцент кафедри інфомаційних систем та технологій;

 • Гладка М.В. - асистент кафедри інфомаційних систем та технологій.

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

 • Лукова-Чуйко Н.В. - професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації;

 • Шестак Я.В. - асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації.

Кафедра технологій управління

 • Єгорченков О.В. - доцент кафедри технологій управління.

Координатор:
Еіліна ДАІЛІДІЄНЕ, PhD

тел.: +370 37 323296
E-mail: eilina.dailidiene@vdu.lt

Сайт проєкту:  https://dcomfra.vdu.lt/

Партнери проєкту:

 • Університет Вітовта Великого, Литва

 • Каринтійський університет прикладних наук, Австрія

 • Чеський університет природничих наук, Чеська Республіка

 • Педагогічний університет Кракова, Польща

 • Політехнічний університет Бухареста, Румунія

 • Інститут інформаційних технологій, Литва

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

 • Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

 • Національний політехнічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

 • Донецький національний технічний університет, Україна

 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

 • Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

 • Українська асоціація фахівців ІТ, Україна

 • Міністерство освіти і науки України, Україна

 

Координатор проєкту від України:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
www.univ.kiev.ua
тел.: +380 44 481 4507
Відповідальна особа:
Сергій Бронін, керівник міжнародного департаменту ФІТ, кафедра інформаційних систем та технологій
Контакти: тел.: +380 67 578 1666; E-mail: sbronin@me.com;

Партнери з України:

Київський національний університет культури і мистецтв, http://knukim.edu.ua, тел.: +380 44 529 9313
Відповідальна особа: Олена Чайковська, завідувач кафедри комп’ютерних наук
Контакти: тел.: +380 50 444 4454; E-mail: lena@knukim.edu.ua

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», www.kpi.kharkov.ua, тел.: +380 57 700 1564
Відповідальна особа: Ірина Порункова, начальник відділу фандрайзингу
Контакти: тел.: +380 50 403 9585; E-mail: consortium@kpi.kharkov.ua

Донецький національний технічний університет, https://donntu.edu.ua, тел.: +380 62 301 0709
Відповідальна особа: Євген Башков, проректор з наукової роботи
Контакти: тел.:  +380 50 530 2800; E-mail: evgeniy2345@gmail.com

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, http://en.chnu.edu.ua/, тел.: +380 37 258 4706
Відповідальна особа: Георгій Воробець, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж
Контакти: тел.:  +380 67 372 4587; E-mail: g.vorobets@chnu.edu.ua

Харківський національний університет радіоелектроніки, https://donntu.edu.ua, тел.: +380 57 702 1013
Відповідальна особа: Ігор Гребенник, завідувач кафедри системної інженерії
Контакти: тел.:  +380 67 922 6136; E-mail: igorgrebennik@gmail.com

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, www.kdu.edu.ua, тел.: +380 53 663 2011
Відповідальна особа: Андрій Гладирь, голова центру міжнародних ініціатив
Контакти: тел.:  +380 50 900 8110; E-mail: andrii.gladyr@gmail.com

Українська асоціація фахівців інформаційних технологій, www.uaitp.org, тел.: +380 57 765 0572
Відповідальна особа: Кирило Єрмаков, віце-президент
Контакти: тел.:  +380 73 409 6039; E-mail: k.yermakov@gmail.com

Міністерство освіти і науки України, www.mon.gov.ua, тел.: +380 44 481 3221;
Відповідальна особа: Любов Щітка, в.о. начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Контакти: E-mail: l_shchitka@mon.gov.ua

Документація за результатами виконання проєкту "dComFra":

Профілі цифрових компетентностей для українських вчителів, інших громадян та профіль «Social inclusion» (переглянути)

Digital Competence profiles for Ukrainian teachers, other citizens and Social inclusion profile (переглянути)

Рамка цифрових компетентностей для освітян (DigComEduUA) (переглянути)

Рамка цифрових компетентностей для громадян України (DigComp UA for Citizens) (переглянути)

Додаток до рамки цифрових компетентностей для громадян України (переглянути)

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Української національної цифрової коаліції (переглянути)

Наказ про створення робочої групи проєкту dComFra № 856-32 від 04.11.2019 р. (переглянути)

Зміни до наказу про створення робочої групи проєкту dComFra № 767-32 від 20.11.2020 р. (переглянути)

Акт впровадження результатів проєкту у навчальний процес (переглянути)

З метою виконання завдань структурного проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян / Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+ KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP в складі факультету інформаційних технологій створено Центр цифрових компетентностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (TSNUK DC office).  

Наказ про створення Центру цифрових компетентностей № 385-32 від 12.06.2020 р. (переглянути)

bottom of page