top of page

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (18КП 064-02)

Назва науково-дослідної роботи (НДР): «Дослідження та розробка моделей та методів автоматизованої системи телематики транспортних засобів» (18КП 064-02)

Тривалість НДР: квітень 2018 – грудень 2023

Вид дослідження: прикладне

Науковий керівник НДР: Кучанський Олександр Юрійович, д.т.н., доц.

Виконавці НДР:

  • Вацкель Ігор Юрійович, аспірант кафедри

 

Актуальність теми.

Необхідність створення автоматизованої системи телематики транспортних засобів обумовлена потребою якісного вирішення задач транспортної логістики в системах управління перевезеннями і автоматизованих системах управління автопарком. Також використання телематики забезпечує вищий рівень безпеки транспортних засобів в цілому, а також перевезених вантажів.

З огляду на світові тенденції зростання цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини для обслуговування транспортних засобів, використання телематики є економічно вигідним для перевізників. Використання телематики транспортних засобів допомагає ефективно контролювати маршрути руху, швидкісні режими, режими роботи двигуна та інше.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розв'язання задач транспортної логістики в системах управління перевезеннями і автоматизованих системах управління автопарком за рахунок створення та впровадження інформаційної системи, в основу якої закладені моделі та методи, які дозволяють отримувати точні дані щодо показників руху транспортних засобів, а саме: маршрути, швидкісні режими, режими роботи двигуна та інших агрегатів і т.д.

Для досягнення мети дослідження необхідно виконати наступні завдання:

  1. Виконати аналітичний огляд існуючих систем телематики транспортних засобів, моделей та методів контролю руху транспортних засобів, побудови їх маршрутів, контролю швидкісних режимів, режимів роботи агрегатів та інше;

  2. Розробити методи розв’язання задач телематики транспортних засобів;

  3. Досліди ефективність розроблених методів телематики транспортних засобів;

  4. Розробити інформаційну автоматизовану систему телематики транспортних засобів, з використанням вказаних методів;

  5. Здійснити експериментальне дослідження розробленої інформаційної системи.

Отримані результати:

  1. Створено модель телематики транспортних засобів;

  2. Розроблено методи налаштування зв’язку та передачі даних, визначення маршруту руху транспортного засобу, розрахунку витрат пального транспортного засобу, визначення режиму роботи двигуна внутрішнього згорання транспортного засобу, а також ідентифікації оператора (водія) транспортного засобу.

Виконання науково-дослідної роботи здійснюється спільно з компанією ТОВ "Aй-Ті Лінкс Сервіс" http://www.it-lynx.com/.

завантаження (1).jpg
bottom of page