top of page

Аспіранти кафедри

На кафедрі інформаційних систем та технологій здобувають освітній ступінь "Доктор філософії" 9 аспірантів з України, Республіки Гана та Китайської народної республіки.

Аспіранти кафедри інформаційних систем та технологій:

  • виконують дослідження в галузі інформаційних технологій, спеціальність 126 - "Інформаційні системи та технології";

  • є виконавцями науково-дослідних проєктів;

  • сертифіковані Cisco академією в напрямку IoT;

  • публікують статті, у виданнях, які індексуються базами Scopus та WoS.

bottom of page