top of page

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (19БП 064-01)

3_edited.jpg
3_edited.jpg

Назва науково-дослідної роботи (НДР): «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів» (19БП 064-01)

Тривалість НДР: грудень 2018 – грудень 2021

Вид дослідження: прикладне

Науковий керівник НДР: Білощицький Андрій Олександрович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник (0.25 ст. за сум.), з 2021 р. - Кучанський Олександр Юрійович.

Відповідальний виконавець НДР: Кучанський Олександр Юрійович, к.т.н., доцент, старший науковий співробітник (0.5 ст. за сум.)

Виконавці НДР:

в межах штатного розпису НДР:

Биков Валерій Юхимович, д.т.н., професор, головний науковий співробітник (0.25 ст. за сум.)

Спірін Олег Михайлович, д. пед. н., професор, головний науковий співробітник (0.25 ст. за сум.) 

Діхтяренко Олександр Васильович, к.т.н., науковий співробітник

Гончаренко Тетяна Андріївна, к.т.н., доцент, молодший науковий співробітник (0.5 ст. за сум.)

інші виконавці НДР:

Колесніков О.Є., д.т.н., доцент

Білощицька Світлана Василівна, к.т.н., доцент

Андрашко Юрій Васильович, к.т.н., доцент

Хуейлінь Сюй, аспірантка кафедри ІСТ (спец. 126 "Інформаційні системи та технології")

Хом'як Анастасія Олександрівна, магістрант кафедри ІСТ (спец. 126 "Інформаційні системи та технології")

1.3.png

Актуальність теми.

Контроль та аналіз результатів науково-дослідної роботи вчених, закладів вищої освіти (ЗВО) МОН України та їх окремих підрозділів є надзвичайно важливою складовою їх управління. Успішне вирішення проблем, що стоять перед Україною на шляху її інтеграції в світову економіку, неможливо без створення умов зростання наукової складової діяльності ЗВО. Необхідні для цього зміни в системі освіти і науки України полягають у таких організаційних, технологічних, функціональних удосконаленнях, які дозволять вийти на рівень провідних європейських освітніх та наукових закладів. Дослідження дозволить вирішити ряд важливих завдань державного масштабу, серед яких: підвищення адаптивності методів оцінювання результатів наукової діяльності до змін показників, на основі яких відбувається це оцінювання; розробка методів оцінювання результатів наукових досліджень без залучення експертного оцінювання; модифікація методів оцінювання результатів науково-дослідної діяльності із врахуванням самоцитування та перехресного цитування; розробка інтегральних критеріїв оцінювання якості науково-дослідної роботи для застосування єдиного підходу до оцінювання результатів діяльності суб’єктів, що мають різний масштаб. 

Мета і завдання дослідження.

Мета досліджень – розробка нових та вдосконалення відомих методів оцінювання науково-дослідної діяльності ЗВО МОН України та їх структурних підрозділів (факультетів, кафедр, інститутів тощо), а також науковців та проектних груп, в яких вони працюють, шляхом розробки чутливих до миттєвих змін оцінок цитувань та вдосконалення і розширення функціоналу інформаційної системи оцінювання результатів наукової діяльності структурних підрозділів ЗВО МОН України.

Завдання проєкту – розробка моделей та методів аналізу якості науково-дослідної роботи науковців, кафедр, вузів та проектних груп, на основі розрахунку індексів цитування різного типу та інтегральних оцінок з урахуванням інтелектуального аналізу даних, а також розробка відповідних модулів інформаційно-аналітичної системи оцінювання результатів наукової діяльності структурних підрозділів ЗВО МОН України, що передбачають автоматизований збір та аналіз інформації з відкритих джерел даних (Web of Science, Scopus, Google Scholar тощо).

Отримані результати:

За результатами виконання Етапу 1 НДР отримані результати:

  1. В цілях модернізації суспільного розвитку України, зокрема в галузях науки та інновацій, проаналізовано відомі наукові розробки з оцінювання показників науково-дослідної роботи вчених.

  2. Розглянуті методи аналізу науково-дослідної роботи науковців, кафедр, ЗВО, зокрема розроблено метод підрахунку оцінки наукової діяльності для авторів та ЗВО, з урахуванням самоцитування, перехресного цитування в межах структурної одиниці ЗВО та співавторства. Запропоновано метод оцінювання результатів наукової-дослідної діяльності науковців, який дозволяє розрахувати скалярну оцінку результатів наукової діяльності на основі ряду дійсних показників, які визначають цитування одного науковця в публікаціях інших науковців та знаходженні оцінок шляхом розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь, побудованих на основі цих параметрів. Запропоновано метод комплексного оцінювання закладів вищої освіти.

  3. Розроблено метод формування проєктних груп, як основної одиниці науково-дослідної роботи, на основі кластеризації наукових публікацій. Побудовано метод нечіткого логічного виводу для узгодження думок експертів щодо створення проєктних груп.

 

За результатами виконання Етапу 2 НДР отримані результати:

Акт впровадження результатів проєкту у навчальний процес (переглянути)

  1. Розроблено інтегральні критерії оцінювання науково-дослідної роботи науковців з урахуванням чутливості до цитування публікацій іншими авторами. Зокрема розглянуто важливі аспекти можливостей застосування латентного семантичного аналізу для задач ідентифікації предметних наукових просторів. Побудовано ймовірнісну тематичну модель, яка дозволяє виконати кластеризацію публікацій науковців за науковими напрямами з врахуванням мережі цитування, що є важливим кроком для розв’язування задачі ідентифікації предметних наукових просторів.

  2. Розроблено метод побудови рейтингу науковців та структурних одиниць ЗВО на основі отриманих інтегральних оцінок, що може бути використано для формування проєктних груп.

  3. Розроблено модуль візуалізації та інтерфейсу користувача в програмному комплексі оцінки наукової діяльності викладацького складу ЗВО.

bottom of page